valnød
To evolutionsteorier

 og deres argumentationsmåder

k

#1

Darwin i dag
Evolutionsteorien har lige siden Charles Darwin fremsatte den for 150 år siden, givet anledning til debat. Men samtidig har teorien i form af darvinisme gennem årene sat sig spor i kulturen som et alment perspektiv på vilkårene i samfundet, bedst kendt i den litterære eller kapitalistiske socialdarwinisme fra slutningen af det 19.århundrede. Men af væsentligere betydning for i dag udgør teorien et betydningsfuldt grundlag for den videnskabelige udvikling indenfor biologi og medicin frem til i dag.k
#3

Anliggende
Mit anliggende på denne side er at tydeliggøre, hvilke typer argumentation henholdsvis Lamarck og Darwin følger. Når jeg fremstiller deres to teorier side om side er det fordi, jeg håber at kunne bidrage til at afdække et andet mere grundlæggende spørgsmål, nemlig:

"Hvad tror jeg på, hvis jeg tror på Darwins evolutionsteori?" Eller mere præcist: "Hvad er mit argumentative grundlag, når jeg siger, at jeg tror, Darwins teori er sand?" De mulige svar på dette spørgsmål kan, tror jeg, fortæller noget om den måde, vi selv tænker på.

Begynd her


#2

Darwins samtid
Teorien er i dag så indlejret i den vestlige kultur, at den ofte tages for givet som et grundperspektiv. Formålet med denne side er at erindre om den ophedede debatsituation i Darwins samtid, som hurtigt gjorde teorien kendt langt udenfor biologiens fagfelt. Ofte peges der på den religiøse indignation over teoriens implikation, at skellet mellem mennesker og andre arter ikke længere kunne opretholdes. Jeg vil derimod med afsæt i den nyligt udkomne bog Incomplete Nature forfattet af den neurobiologiske evolutionsforsker Terrence Deacon fremdrage naturforskeren Jean Baptiste Lamarcks evolutionsteori, som havde vundet fodfæste på Darwins tid.


k

valnød