valnød

Filosofi i praksis
filosofisk praksis

k


Artikel
At filosofere i praksisk


Betegnelsen filosofisk praksis

Filosofisk praksis præsenteres som særlig betegnelse i 1980'erne af den tyske filosof Gerd Achenbach. Hos ham peger betegnelsen på individuel samtalepraksis baseret på filosofisk refleksion. I en bredere betydning, som mange, jeg kender, er tilhængere af, dækker begrebet adskillige filosofiske praksis-former: individuel filosofisk samtalepraksis, sokratisk gruppesamtale, filosofi anvendt i organisationer, filosofisk café. Herunder er jeg, som man kan se på denne hjemmeside, særligt interesseret i sokratisk dialog.

Betegnelsen skal også forstås som en unik form for filosofi i forhold til fag-filosofien. Erfaring og samtale er i centrum i filosofisk praksis. Betegnelsen må ikke forveksles med praktisk filosofi, anvendt filosofi, som peger på teoretisk-filosofisk overvejelser omkring moral eller samfundet. I forhold til filosofisk praksis bruger resten af fag-filosofien teoretiske redegørelser på områder som logik, epistemologi, moralfilosofi og æstetisk filosofi. Fællestræk kan der dog siges at være med eksistensfilosofien, som har menneskets eksistens i fokus.

Fra mit perspektiv er den afgørende forskel, at mens den filosofiske refleksion i filosofisk praksis skabes mundtligt i selve samtalen, vokser filosofiske tanker i fag-filosofien frem på skrift fra den enkelte filosofs individuelle refleksion.

Jeg vil her til venstre lægge en artikel, som beskriver grundlaget i filosofisk praksis.Tilbagek


valnød