valnød

Sokratisk dialog
Filosofisk fællessamtale

k
k


Ophavsmanden Leonard Nelson

Idèen til at praktisere filosofi i en fælles samtale mellem mennesker har i rødder i begyndelsen af det 20. århundrede. I et foredrag om 'den sokratiske metode' præsenterer filosoffen Leonard Nelson i 1922 sine tanker om filosofi som et alternativ til den teoretiske tilgang, som var fremherskende på hans tid. For Nelson måtte filosofien reaktualisere Sokrates, for ikke at ende med at blive frugtesløse abstraktioner. For at kunne fastholde fagets selvstændighed måtte forståelsen af filosofi ændres til en mundtlig, refleksiv undersøgelse blandt mennesker.

På basis af sit ideal om borgernes medbestemmelse udviklede Nelson sin undervisning som en fællessamtale med det formål at søge erkendelse og afklaring af væsentlige spørgsmål. At filosofere var for Nelson at være i stand til at foretage selvstændig filosofisk refleksion fra konkrete erfaringer til erkendelse i abstrakte og generelle termer.

Hans egen motivation var således af pædagogisk art. Hans svar på det, han så som en stærk tendens til at overtage de vedtagne 'dogmatiske sandheder' i samfundet, var at lære mennesker at tænke selv ved at bruge fornuften. Her opfattede Nelson sine tanker som en væsentlig videreførelse af Kants tanker om menneskers selvstændige brug af fornuften: "Hav mod til at bruge din egen forstand". Ansporing hertil fandt han hos den kantianske filosof Jacob Friedrich Fries.


Læs videre om udviklingen under Anden VerdenskrigTilbagekvalnød