valnød

Sokratisk dialog
Filosofisk fællessamtale

k


HvordanPlatonHistorie


kFra konkret erfaring til filosofisk refleksion

Sokratisk dialog er en spørgende, undrende og reflekterende samtale blandt en håndfuld mennesker, der sammen bestræber sig på at besvare et fundamentalt spørgsmål. Ud fra dette spørgsmål reflekterer deltagerne filosofisk over deres erfaringer med hjulpet af en facilitator til at holde fokus.

Hvis man deltager i en sokratisk dialog, bliver det hurtigt tydeligt, hvordan filosofi kan forstås som begivenhed. For det er selve samtalen som den udfolder sig, der udgør basis for den filosofiske refleksion.

Jeg har valgt at præsentere sokratisk dialog fra fire forskellige synsvinkler: (1) hvordan forgår det og hvordan gør man; (2) inspirationen fra Platons dialoger; (3) den historiske baggrund i begyndelsen af det 20. århundrede; (4) udbredelsen og mangfoldiggørelsen af sokratisk dialog; (5) og lidt om, hvad du kan deltage i lige nu.Tilbage
UdbredelseDeltagk
valnød