valnød

Sokratisk dialog
Filosofisk fællessamtale

k


Find spørgsmålVarighedRegler


k

Hvordan foregår sokratisk dialog?

Sokratisk dialog praktiseres normalt som en gruppesamtale 3-10 deltagere ledet af en facilitator. Deltagerne undersøger sammen ét bestemt alment-menneskeligt spørgsmål med afsæt i deres egne konkrete erfaringer.

Fra beskrivende undersøgelse af et bestemt erfaringseksempler arbejder gruppen sig i en fælles samtale frem til filosofisk refleksion over dette eksempel. Facilitatoren befordrer samtalens fokus og fremdrift uden, imidlertid, at påvirke selve samtalens indhold, som gruppens deltagere selv er ansvarlige for. Skjulte forståelser og antagelser kan dukke frem, og på denne basis kan deltagerne endelig nå til en dybere forståelse af det oprindelige spørgsmål.

Som i al filosofisk praksis er sigtet i sokratisk dialog hverken terapeutisk eller psykologisk, men filosofisk undersøgende. Målet er at opmuntre mennesker til filosofisk refleksion og til at opnå større klarhed i almene filosofiske og eksistentielle spørgsmål.

Jeg fortæller her til højre og venstre lidt om det praktiske: hvordan finder man et spørgsmål?; hvor lang tid tager en dialog; hvor kan man deltage?; er der regler i sokratisk dialog?; er der et særligt forløb i en sokratisk dialog?


Tilbage
Samtalens forløbÉn sides introduktion


kvalnød