valnød

Sokratisk dialog
Filosofisk fællessamtale

k

kEr der regler i sokratisk dialog?

Regler i egentlig forstand som i et spil er der ikke. Men der findes nogle retningslinier, som det kan være en god ide at følge, for at gruppen kan blive et tænkende fællesskab.

At tænke selv: det vil sige, at deltagerne udtrykker deres egne tanker og især prøver på ikke at udtrykke andres tanker, for eksempel fra bøger eller forfattere. ”Sådan tænker jeg og forstår jeg det”.

At tænke sammen: det vil sige, at deltagerne lytter til hinanden. De kan blive inspirerede af og bruge hinandens udsagn, formuleringer og udtryk. Fokus på at forstå dét, en andre deltagere tænker. ”Forstår jeg dig ret?”

At tænke konkret: det vil sige, at deltagerne forholder sig til den givne, konkrete erfarings-virkelighed. ”Vi taler om erfaringer og deres betydning”.

At orientere sig mod konsensus: det vil sige, at deltagerne stræber efter sandhed og gør det sammen. Men det betyder vel at mærke ikke kompromis. ”Vi går efter sagen (bolden)”.


Tilbage
k
valnød