valnød

Sokratisk dialog
Filosofisk fællessamtale

k


k

Hvordan forløber en dialog?

Udviklingen af måder at drive sokratisk dialog på er siden Leonard forløbet uforudsigeligt. Sokratisk dialog har udviklet sig på flere forskellige måder. Og i forskellige sammenhænge. Derfor findes der ingen idealform for sokratisk dialog.

Men for at anskueliggøre sokratisk dialog har den hollandske facilitator Jos Kessels præsenteret en timeglas-metafor som model for forløbet i sokratisk dialog. Jeg mener ikke, det er en pointe i sig at holde fast ved en bestemt struktur, men en model som timeglasset kan bestemt gøre dialogen mere overskuelig for deltagerne. Selv har jeg bidraget til tydeliggørelse af dette spørgsmål i artiklen: ”Skoven som analogi”.

Omkring spørgsmålet om et særligt forløb i en sokratisk dialog har den tyske facilitator Dieter Krohn udtalt: ”hvis man hævder, at der er en og kun et bestemt forløb i en sokratisk dialog, så ligger denne opfattelse tæt på en misforståelse af meningen med sokratisk dialog, nemlig den fri, filosofisk undersøgende samtale”.

Trods disse forbehold gælder det altid i sokratisk dialog, at dialogen grundlæggende bevæger sig fra et alment menneskeligt spørgsmål gennem samtale om konkrete erfaringer til en filosofiske refleksioner på et mere alment niveau.Tilbage

Her er en
beskrivelse af et dialogforløb
k

valnød