valnød

Sokratisk dialog
Udbredelse

k


k


Hvor praktiseres sokratisk dialog?

Sokratisk dialog kan foregå alle steder, hvor mennesker er interesserede i at forstå spørgsmål tilbundsgående. De steder, jeg kender til er følgende: Blandt almindelige mennesker, der bliver enige om at danne en gruppe, i frivillige netværk eller professionelle organisationer til afklaring af værdibaserede spørgsmål, på uddannelsesinstitutioner som inspiration til lærere og undervisere, i skoleklasser (særligt i England), blandt indsatte i fængsler (Tegel nær Berlin).

Kort sagt, hvor end der blandt mennesker er interesse for at søge svar på spørgsmål, kan der afholdes en sokratisk dialog.

Organisationerne, der virker for udbredelsen af sokratisk dialog i Tyskland (Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren e.V.) og i England (Society for Furtherance of Critical Philosophy) inviterer med jævne mellemrum til dialoger. Her kan man også uddanne sig til facilitator. I øvrigt praktiseres sokratisk dialog i forskellige lande som Holland, England, Tyskland, Danmark, Norge på forskellige måder med hensyn til varighed og indhold.Tilbage
k
valnød