valnød

Supertanker
gennem historien

k


k#7 Karl Barth (1886-1968)

I denne udsendelse fortæller professor emeritus i systematisk teologi Peter Widmann om den betydningsfulde tyske teolog, Karl Barth, som virkede i begyndelsen af det 20. århundrede. Med afsæt i Barths berømte kommentar til Paulus' Romerbrev tydeliggøres hans radikal-teologiske tanker. Ifølge Barth må Gud være i fundamental forstand 'ganske anderledes' end alle menneskelige forestillinger og forehavender. Det betyder, at vi ikke må forstå Guds ord som udsagn om 'ting blandt tingene', men vi må forstå dem eksistentielt som den gådefulde åbenbaring, at Gud, og ikke mennesker, taler.

Barth og hans teologi

Læs citaterne hér


Tilbagek

valnød