valnød

Supertanker
gennem historien

k


k#4 Bernhard af Clairvaux (1090-1153)

Lektor i systematisk teologi Else Marie Viberg Pedersen præsenterer en af højmiddelalderens største reformteologer, som fik banebrydende betydning for vestlig teologi og kirke i både sin samtid og i eftertiden.

Da Bernhard tog sit udgangspunkt i den Gud, der ville kendes som menneske, og da han søgte tilbage til en evangelisk kristendom i tro og praksis, vandt han mange tilhængere til cisterciensernes munkeorden, og hans kristologi blev senere til stor inspiration for Luther og de andre reformatorer i det 16. århundrede.

Imidlertid fik Bernhard på grund af sin dygtighed og popularitet også mange fjender. Disse sidste var ikke sene til at udnytte Bernhards store nederlag i forbindelse med det 2. korstog (1146-48), som han af pave Eugenius III og den franske konge Louis VII blev presset til at være fortaler for.

Reformteolog i højmiddelalderen
(1. del) Her citeres Bernhards prædiken nr. 82 over Kærlighedens Højsang. Læs teksten her

Korstog og realpolitik
(2. del)

Forløber for reformationen
(3. del)

Bernhard i vor tid
(4. del)

Lyt til den samlede udsendelse: nedlast hér


Tilbage


k

valnød