valnød

Supertanker
gennem historien

k


k#8 St.St. Blicher (1782-1848)

Professor i litteratur Henrik Skov Nielsen fremdrager i denne udsendelse udvalgte citater fra Steen Steensen Blichers forfatterskab og beskriver gennem dem hans forfattervirke som et felt imellem biografi og litteratur – imellem hans levede liv og hans bøgers skønlitterære fiktion. Gennem litterær selviscenesættelse og antydninger opstår så at sige en art 'trafik' mellem forfatterens værk og hans liv, mellem fiktion og ikke-fiktion, hvorved læserens nysgerrighed vækkes.

Mange af Blichers skrifter kan karakteriseres som en genre, der ligger imellem selvbiografi og fiktion. Blichers iscenesætter sig selv på en særlig måde, hvilket vi har gode eksempler på i Skytten på Aunsbjerg (1839) og Erindringer af St.St. Blichers Liv (1840 og 1846). Således kan vi hos Blicher se en litterær tilgang, som ligner vor tids litterære genre autofiktion, hvor forfatteren sammensmelter selvbiografiske og fiktive elementer.

Blicher - imellem fiktion og biografi

Læs citaterne hér


Tilbagek

valnød