valnød

Supertanker
gennem historien

k


k#6 Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Lektor i systematisk teolog Ulrik Becker Nissen giver indblik i Dietrich Bonhoeffers teologi, som den udvikler sig gennem første halvdel af det 20. århundrede. Bonhoeffers egenartede teologi vokser ud af spændingsfeltet mellem tre teologiske strømninger i begyndelsen af det 20. århundrede: den liberale teologi, den dialektiske teologi og genopdagelselsen Luthers teologi, kaldet 'Luther-renæssancen'. Med udgangspunkt hans skrift Ethik, udlægges særligt Bonhoeffers fokus på sammenhængen mellem menneskers fælles sociale virkelighed og den kristne tros virkelighed.

Bonhoeffer og hans teologi

Læs citaterne hér


Tilbagek

valnød