valnød

Supertanker
gennem historien

k


k#2 Samuel Taylor Coleridge (1772-1832)

Lektor i litteraturhistorie Lis Møller fortæller om den engelske digter, litterat og filosof S.T. Coleridge, som med inspiration hos Kant og den tyske idealisme i 1700-tallet udformer et grundlag, som den senere litteraturvidenskab bygger videre på. Uddraget handler om hans særlige skelnen mellem fantasi og indbildningskraft.

Om indbildningskraft og fantasi

Biographia Literaria
(Oplæsning af værket, udgivet i 1817)

Læs uddraget herTilbagek

valnød