valnød

Supertanker
gennem historien

k


k#9 Martin Luther (1483-1546)

Ph.d.-studerende ved teologi Sasja Emilie Mathiasen Stopa fortæller om Martin Luthers reformatoriske teologi på baggrund af skriftet ”Om et kristenmenneskes frihed” fra 1520, der også kaldes Luthers frihedstraktat.

Skriftet blev sendt som svar til paven, da striden med katolske kirke var på sit højeste. Her fremlægger Luther kernen i sit reformatoriske anliggende ud fra en beskrivelse af den kristne tro. Særligt beskriver han, hvad troen betyder i et menneskes forhold til Gud og til næsten. Luther karakteriserer mennesket som et dobbeltvæsen: den mest fri herre, der ikke er underlagt nogen, og samtidig som den mest forpligtede slave, der er underlagt alle. Sidenhen er netop dette paradoks blevet et grundlag i forståelse af den lutherske tro.

Luther - reformatorisk menneskesyn

Læs citaterne hér


Tilbagek

valnød