valnød

Supertanker
gennem historien

k


k#3 Jacques Rancière

Lektor i politisk idéhistorie Mikkel Thorup fortæller om den nulevende franske filosof Jacques Rancière og hans teori om, at den politiske filosofi fra Platon og fremefter har været domineret af et had til demokratiet. Han fortæller om, hvordan politiske tænkere har forstået demokrati som de ukvalificeredes dominans over de kvalificerede, og om hvordan denne forestilling også præger dele af den aktuelle politiske debat.

Rancières tanker om demokrati
(Samtale på basis af Rancières bog Hatred of Democracy fra 2007, 1. del)

Hal Koch og Rancière
(2. del)


Tilbagek

valnød