valnød

Supertanker
gennem historien

k


k#5 Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

Introduktion til filosoffen Wittgenstein ved professor i idehistorie Hans-Jørgen Schanz. Vi følger hans personlige udvikling gennem to verdenskrige, hans opgør med sin samtids filosoffer og den afgørende betydning og inspiration, som hans tanker fik for hele det 20. århundredes tænkning, særligt 'filosofiens sproglige vending' og filosofiens forhold til kunsten.

Wittgenstein og hans filosofi

Læs citaterne hér


Tilbagek

valnød